Siirry sisältöön

Yritysasiakas- ja markkinointirekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
Hammassirkku Oy:n yritysasiakas- ja markkinointirekisterin henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely

1. KUKA KÄSITTELEE TIETOJASI?

Hammassirkku Oy (Y-tunnus: 3308472-2, osoite, Väinönkatu 40, 40100 Jyväskylä, ”me”, "Hammassirkku") käsittelee rekisterinpitäjänä Hammassirkun olemassa olevien ja mahdollisten asiakasyritysten tai -yhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja.

2. MITKÄ OVAT TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT?

Tietosuojavastaava on Sirkku Meriläinen ja hänen yhteystietonsa ovat seuraavat:

Hammassirkku Oy
Tietosuojavastaava
Väinönkatu 40, 40100 Jyväskylä
hammassirkku@plusterveys.fi

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan.

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

Antamasi perustiedot, kuten
•nimi
•sukupuoli
•titteli
•asema
•yhteystiedot yrityksessä

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
•postituslistat (esim. asiakaslehti, uutiskirje)
•palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja
•muita asiakassuhteen hoitamisen ja kehittämisen kannalta olennaisia tietoja

Mikäli käytät verkkopalveluitamme, sinusta kerätään myös alla lueteltuja tietoja. Voit vaikuttaa tietojen keräämiseen omilla evästevalinnoillasi.
•Sijaintitietoa. Käyttäjän sijaintitiedon perusteella voimme tarjota näkymää vapaista ajoista lähimmissä toimipisteissä. Käyttäjältä kysytään erikseen lupaa sijaintitiedon käyttämiseen. Mahdollisuus jatkaa ilman sijaintitiedon käytön hyväksymistä.
•Mainosseuranta. Mainosseurannan avulla seuraamme mainosten toimivuutta. Tämä toiminto auttaa tunnistamaan mainokset, jotka ovat sopivimpia kuluttajille ja toimivimpia meille.
•Analytiikka. Seuraamme analytiikan avulla sivuston käyttöä, jotta ymmärrämme, miten ihmiset käyttävät sivustoamme ja mitä meidän tulisi sen perusteella kehittää. Tavoitteenamme on palvella paremmin sivustomme käyttäjiä.
•Sosiaalinen media. Seuraamme sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook) jaettua yhtiön sisältöä. Tämä auttaa meitä tuottamaan sisältöä, joka kiinnostaa kuluttajia ja jota jaetaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.
Katso kunkin palvelun osalta tarkemmat kuvaukset palvelukehityksen, markkinoinnin ja toiminnallisuuden kehittämistä tukevista ominaisuuksista kyseisen palvelun yhteydestä.

4. MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
•Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta.
•Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu.
•Asiakassuhteen analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Hammassirkku Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
•Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely.
•Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
•Myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
•Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, asiakaspalvelun, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä koulutukseen.
Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelemme tietojasi suorittamiamme palveluita koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi sekä pyytämäsi tarjouksen antamiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella.

6. KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Luovutamme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja ei luovuteta yhtiön tai yhtiön lukuun toimivien, palveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle muutoin kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:
•Tietojärjestelmien käyttäjätuki: Telia Cygate Oy
•Verkkosivuston (hammassirkku.fi) analytiikka, hakukonemarkkinointi (Google): Suomen Digimarkkinointi Oy
•Yhteydenottopyynnöt ja asiakastyytyväisyyskyselyt: Webropol Oy
•Sähköpostiuutiskirjeiden lähettäminen ja uutiskirjeiden sähköpostiosoiterekisteri: Mailerlite

Sivustomme käyttää Googlen evästeitä. Nämä on kuvattu tarkemmin palvelukohtaisissa kuvauksissa. Näiden evästeiden keräämää tietoa saatetaan tallentaa näiden toimijoiden palvelimille ja ne saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

7.SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN?

Emme siirrä henkilötietojasi EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.

8. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat.

9. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä kalenterivuoden aikana, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Saatuasi tiedon virheestä tai havaittuasi virheen itse, voit oma-aloitteisesti pyytää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Voit ilmoittaa muutoksista sähköpostitse osoitteeseen hammassirkku@plusterveys.fi.
9.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
•henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
•peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
•olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
•henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

9.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:
•kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
•käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
•emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
•olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
• suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
• käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

9.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse osoitteeseen hammassirkku@plusterveys.fi tai toimimalla sähköisessä markkinointiviestissä muuten ilmoitetulla tavalla.

9.7 Oikeus peruuttaa suostumus

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

Voit peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen hammassirkku@plusterveys.fi.

9.8 Miten voin käyttää oikeuksiani?

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan.

10. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

11. MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?

Henkilötietosi saamme ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
• Yritys ja yhteyshenkilö itse
• Hammassirkkku, PlusTerveys-konserni ja sen sidosryhmät ja ulkopuoliset palveluntuottajat, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit

12. KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihin.

Vieritä ylös