Siirry sisältöön

Rekrytointi

TIETOSUOJASELOSTE
Hammassirkku Oy:n rekrytoitavien työntekijöiden henkilötietojen käsittely.

KUKA KÄSITTELEE TIETOJASI?

Hammassirkku Oy (Y-tunnus 3308472-2, Väinönkatu 40, 40100 Jyväskylä, ”me”, "Hammassirkku") käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietojasi, kun lähetät verkkopalveluiden kautta yhteydenottopyynnön tai työhakemuksen Hammassirkku Oy:n rekrytointipalveluihin.

1. MITKÄ OVAT TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT?

Tietosuojavastaava on Sirkku Meriläinen ja hänen yhteystietonsa ovat seuraavat:

Hammassirkku Oy
Tietosuojavastaava
Väinönkatu 40, 40100 Jyväskylä
hammassirkku@plusterveys.fi

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan.

2. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme sinusta seuraavia yhteydenottoa ja rekrytointia varten tarvittavia tietoja:

Antamasi perustiedot, kuten
• nimi
• yhteystiedot: puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• asuinpaikkakunta
• koulutus/ammattinimike
• tiedot työkokemuksesta ja osaamisesta
• ansioluettelo
• muu mahdollinen antamasi lisätieto

Mikäli käytät verkkopalveluitamme, sinusta kerätään myös alla lueteltuja tietoja. Voit vaikuttaa tietojen keräämiseen omilla evästevalinnoillasi.
• Sijaintitietoa. Käyttäjän sijaintitiedon perusteella voimme tarjota näkymää vapaista ajoista lähimmissä toimipisteissä. Käyttäjältä kysytään erikseen lupaa sijaintitiedon käyttämiseen. Mahdollisuus jatkaa ilman sijaintitiedon käytön hyväksymistä.
• Mainosseuranta. Mainosseurannan avulla seuraamme mainosten toimivuutta. Tämä toiminto auttaa tunnistamaan mainokset, jotka ovat sopivimpia kuluttajille ja toimivimpia meille.
• Analytiikka. Seuraamme analytiikan avulla sivuston käyttöä, jotta ymmärrämme, miten ihmiset käyttävät sivustoamme ja mitä meidän tulisi sen perusteella kehittää. Tavoitteenamme on palvella paremmin sivustomme käyttäjiä.
• Sosiaalinen media. Seuraamme sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook) jaettua yhtiön sisältöä. Tämä auttaa meitä tuottamaan sisältöä, joka kiinnostaa kuluttajia ja jota jaetaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.
Katso kunkin palvelun osalta tarkemmat kuvaukset palvelukehityksen, markkinoinnin ja toiminnallisuuden kehittämistä tukevista ominaisuuksista kyseisen palvelun yhteydestä.

Perustietojen antaminen on edellytys sille, että voit käyttää palveluitamme.

3. MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Käsittelemme henkilötietojasi yhtiön työmahdollisuuksista ja ajankohtaisista asioista tiedottamiseen sekä rekrytoinnin kehittämiseen. Tietoja käytetään myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistuksen tarkistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (JulkiTerhikki) jo hakemuksen tai yhteydenottopyynnön vastaanottovaiheessa.

Verkkopalveluiden osalta asiakassuhteiden analysoinnin, ryhmittelyn ja raportoinnin sekä liiketoimintamme kehittämisen mukaan lukien asiakashenkilöiden kouluttaminen ja asiakaspalvelun laadun kehittämisen teemme pseudonymisoitujen henkilötietojen pohjalta.

4. MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelemme tietojasi antamasi suostumuksen perusteella yhteydenoton valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi sekä pyytämäsi mukaisista työmahdollisuuksista tiedottamiseksi.

5. KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojasi käsittelee ainoastaan rekrytointiprosessiin osallistuvat henkilöt. Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi verkkopalveluiden osalta meidän lukuumme:
• Verkkosivustojen analytiikka, markkinoinnin suunnittelu, mediasuunnittelu ja ostot
o Suomen Digimarkkinointi oy
• Yhteydenottopyynnöissä antamasi yhteydenottoa ja rekrytointia varten tarvittavat tiedot sekä asiakastyytyväisyyskyselyt
o Webropol Oy
Sivustomme käyttää Googlen evästeitä. Nämä on kuvattu tarkemmin palvelukohtaisissa kuvauksissa. Näiden evästeiden keräämää tietoa saatetaan tallentaa näiden toimijoiden palvelimille ja ne saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

6. SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN?

Emme siirrä henkilötietojasi EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.

7. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Lähettämäsi avoimen hakemuksen tietoja säilytämme kaksitoista (12) kuukautta. Tehtäväkohtaisia työhakemuksia säilytämme kuusi (6) kuukautta sen vastaanottamisesta. Pyynnöstäsi säilytämme tietojasi tätä pidempään.

8. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

8.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä kalenterivuoden aikana, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

8.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

8.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
• henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
• peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
• vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
• olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
• henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

8.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:
• kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
• käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
• emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
• olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

8.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
• suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
• käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

8.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

8.7 Oikeus peruuttaa suostumus

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

Voit peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla asiasta tietosuoja-asioita hoitavalle yhteyshenkilöllemme osoitteella hammassirkku@plusterveys.fi.

8.8 Miten voin käyttää oikeuksiani?

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan hammassirkku@plusterveys.fi.

9. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

10. MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?

Henkilötietosi saamme ensisijaisesti sinulta itseltäsi ja asiakastietoa kertyy ylläolevan mukaisesti käyttäessäsi palveluitamme.

11. KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihin.

Vieritä ylös