Siirry sisältöön

Hammassirkun chat-palvelu

Hammassirkku käsittelee Hammassirkku.fi -palvelua käyttävien asiakkaiden henkilötietoja. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Tämä tietosuojaseloste koskee Hammassirkku.fi-sivuston chat-palvelua ja sivuston käyttöä, poislukien ajanvarausjärjestelmä.

1. Rekisterinpitäjä
Hammassirkku toimii rekisterinpitäjänä Hammassirkku.fi -palvelussa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn osalta. Henkilötiedot tarkoittavat tässä yhteydessä kaikenlaista tietoa, joka voidaan joko suoraan tai epäsuorasti yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön.
Yrityksen nimi: Hammaslääkäriasema Sirkku Meriläinen Oy / Hammassirkku
Y-tunnus: 3308472-2
Käynti- ja postiosoite: Väinönkatu 40, 40100 Jyväskylä
Puhelinnumero: 014 211 665
Sähköposti: hammassirkku@plusterveys.fi

2. Rekisteriasiat
Hammassirkku vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Hammassirkku Chat ja Hammassirkku.fi-palvelu.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Hammassirkku kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, asiakkaan ja Hammassirkun oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

5. Seurattavat tiedot
Rekisterinpitäjä kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
• Etu- ja sukunimi
• Matkapuhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Yrityksen yhteyshenkilö
• Asema/titteli
• Chat-keskusteluhistoria
Emme pyydä sinua luovuttamaan henkilötunnustasi Chat-palvelussa.

Lisäksi Hammassirkku käyttää sivustoillaan evästeitä digitaalisissa palveluissaan ja digitaalisia palveluita käyttävän kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästetiedoilla kerätään myös tilastotietoa Hammassirkku.fi-palvelun käytöstä. Nämä tiedot tallentuvat ei-yksilöivässä muodossa Google Analytics -järjestelmään. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Chat-keskustelutiedot tallentuvat Tawk.to-järjestelmään. Evästeiden keräämä tilastotieto tallentuu Google Analytics -järjestelmään.

7. Mihin tarkoituksiin tietoja käytetään
Chat-palvelussa luovuttamiasi tietoja käytetään sen hetkisessä asiakaspalvelutilanteessa. Analytiikkatietoja käytetään Hammassirkku.fi-palvelun käytön analysoinnissa, palvelun laadun seuraamiseksi sekä parantamiseksi.

8. Tietojen säilytys
Chat-palvelun tietoja säilytetään 7 vuorokautta.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Tietoja voidaan poistaa rekistereistä Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta kieltää Hammassirkkua käsittelemästä rekisteröityä koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa siihen antama suostumus.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö on toimitettava henkilökohtaisesti ja henkilöllisyys on samalla todistettava. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Hammassirkku kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Vieritä ylös