Siirry sisältöön

Kanta-asiakkuuden ehdot 2024

Hammassirkun kanta-asiakasohjelman ehdot 9.4.2024 alkaen
Näissä ehdoissa kuvataan Hammassirkun kanta-asiakasohjelman etujen ja palvelujen toimittamista sekä niiden käyttöä Hammassirkun vastaanotoilla.

1. Osapuolet ja sopimuksen kohde

Kanta-asiakasohjelman osapuolia ovat kanta-asiakkaaksi liittyneet henkilöt sekä Hammassirkku Oy. Tietoa Hammassirkku Oy:sta on saatavilla Hammassirkun vastaanotoilla ja verkossa osoitteessa hammassirkku.fi.

2. Liittyminen

Hammassirkun kanta-asiakasohjelmaan voi liittyä jokainen, Suomessa pysyvästi asuva henkilö ilmoittamalla Hammassirkulle vaaditut asiakastiedot, hyväksymällä niiden käytön sekä kanta-asiakasohjelman ehdot. Alle 18-vuotias voi liittyä Hammassirkun kanta-asiakkaaksi huoltajan luvalla. Suostumus pyydetään lomakkeella.
Kanta-asiakasohjelmaan kuulumisen edellytyksenä on Hammassirkun asiakkuus sekä toimiva sähköpostiosoite. Liittymisen yhteydessä asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä. Liittymällä kanta-asiakasohjelmaan asiakas hyväksyy sähköpostimarkkinoinnin.

3. Kanta-asiakkaan edut ja palvelut

Kanta-asiakas voi saada hintaan, palveluun tai asiointiin perustuvia etuja. Etuja saavuttaakseen voimassa oleva kanta-asiakkuus on aina todennettava Suomen viranomaisen myöntämää henkilöllisyysasiakirjaa tai Kela-korttia näyttämällä. Kanta-asiakkaille tarjottavien etujen ja palveluiden sisältö, niiden käyttö ja toimittaminen kuvataan erikseen kulloinkin voimassa olevissa tuote- ja palvelukohtaisissa kuvauksissa ja ehdoissa.

3.1 Asiakkaan täyttyneen palvelumaksukaton todentaminen

Asiakkaalle kertynyt palvelumaksukatto todennetaan vastaanottokäynnillä laskutuksen yhteydessä asiakkaan maksuhistoriasta.
Palvelumaksukatto on vuosittainen ja nollaantuu kunkin vuoden 1.1. Palvelumaksuja ei hyvitetä takautuvasti, vaikka maksukatto olisi saavutettu kalenterivuoden aikana ennen kanta-asiakkaaksi liittymistä.

4. Tietosuoja

Kanta-asiakkaiden henkilötiedot tallennetaan Hammassirkun asiakasrekisteriin. Hammassirkku kerää ja käsittelee kanta-asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavilla Hammassirkun vastaanotoilla ja Hammassirkun verkkosivuilla hammassirkku.fi.

5. Kanta-asiakkuuden voimassaolo

Kanta-asiakkuus päättyy automaattisesti asiakkaan kuollessa. Lisäksi sekä asiakkaalla että Hammassirkulla on oikeus irtisanoa kanta-asiakkuus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

6. Muut ehdot

Rekisteritietojen virheettömyyden varmistamiseksi asiakas sitoutuu ilmoittamaan Hammassirkulle mahdolliset muutokset asiakastietoihin ja yhteystietoihin.
Hammassirkulla on oikeus muuttaa näitä kanta-asiakkuuden sääntöjä sekä kehittää ja muuttaa kanta-asiakkaille tarjottavia etuja ja palveluita ilmoittamalla muutoksista asiakkaille esim. sähköpostitse tai Hammassirkun asiakaspalvelussa. Jos asiakas jatkaa kanta-asiakkaan etujen tai -palvelujen käyttöä ehtojen muututtua, katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot.

Vieritä ylös