Siirry sisältöön

Suun alueen infektiot uhkana yleisterveydelle

24.11.2021

”Suun terveydestä huolehtiminen on yksi tärkeä keino estää muita sairauksia aiheuttavien infektioiden leviäminen kehossa,” kirjoittaa hammaslääkäri Katarina Matilainen.

Lonkkaleikkausta odottavan potilaan leikkausta joudutaan siirtämään, kun hampaan juuresta löydetään tulehduspesäke. Diabeteksen huonoon hoitotasapainoon vaikuttaa oleellisesti potilaan paha ientulehdus. Poskihampaassa oleva kysta aiheuttaa toistuvia poskiontelotulehduksia. Laitoshoidossa oleva vanhus saa keuhkokuumeen, syyksi epäillään suusta lähtöisin olevaa bakteerikylvöä.

Esimerkit todellisesta elämästä kertovat kuinka suun terveys vaikuttaa koko kehoomme, yleisterveyteemme sekä elämänlaatuumme. Suun infektioiden ja yleissairauksien yhteyksistä tulee kaiken aikaa lisää tutkimustietoa. On näyttöä siitä, että suun alueen hoitamattomat infektiot heikentävät yleisterveyttä sekä edesauttavat monen yleissairauden puhkeamista tai heikentävät jo olemassa olevan sairauden hoitotasapainoa. Ikävimpiä ovat tapaukset, joissa suuinfektio on johtanut potilaan kuolemaan.

Hammasperäiset akuutit infektiot turvotuksineen ja särkyineen ajavat kyllä potilaat pikimmiten hammaslääkärin hoitoon. Akuutti infektiopesäke hoidetaan hampaan poistolla tai juurihoidolla, ienperäiset infektiot hammaskiven ja bakteeripeitteitten poistolla ja tarvittaessa lisäksi sopivalla antibiootti-lääkityksellä.

Suun krooniset infektiot, joita löytyy monen aikuisen suusta, voivat päinvastoin olla hyvin vähäoireisia tai jopa täysin oireettomia, eivätkä potilaat hakeudu niiden vuoksi hoitoon. Esimerkiksi hampaitten ientaskuihin saattaa vuosien myötä kertyä runsaastikin hammaskiveä ja bakteeripeitteitä, ja ientulehdus etenee parodontiitiksi – hampaitten kiinnityskudosten tulehdukseksi – etenkin tupakoitsijoilla. On laskettu, että koko suun kattava ientulehdus vastaa jopa kämmenen kokoista tulehdusaluetta elimistössä. Silti oireina saattaa olla vain ienverenvuoto harjatessa, paha maku suussa ja mahdollisesti hampaitten lisääntynyt liikkuvuus.

Myös hampaitten juurenkärjen tulehdukset eli apikaaliparodontiitit voivat olla oireettomia ja ne löydetään vasta juurien röntgentutkimuksen yhteydessä.

Täysin hampaattomassakin suussa voi olla pahoja tulehduspesäkkeitä proteesien alla. Näihin pesiytyy usein lisäksi hiivasieni.

Suun krooniset tulehdukset aiheuttavat elimistössä matala-asteisen tulehdustilan ja voivat olla lähteitä etäinfektioille eri elimissä kuten verisuonissa, aivoissa, sydämessä, keuhkoissa tai maksassa. Toisin sanoen suun tulehduspesäkkeistä bakteerit leviävät verenkierron välityksellä eri puolille kehoa ja voivat siellä aiheuttaa sairauksia.

Juuri tämän vuoksi keinonivel-leikkaukseen meneville tehdään leukojen röntgentutkimus, sillä tekoniveliin liittyvistä komplikaatioista yleisin on infektio, joka 95% tapauksissa johtuu potilaan omasta elimistöstä nivelproteesin pinnalle tulevasta bakteeritartunnasta. Tästä pahimmillaan voi seurata tekonivelen menetys. Suu tulee hoitaa tulehdusvapaaksi ennen leikkausta siten, että infektioportteja ei ole. Sama pätee myös ennen sydän- ja keuhkoleikkauksia sekä elinsiirtojen ja puolustuskykyä alentavien lääkehoitojen tai syöpähoitojen yhteydessä. Tulehtuneet hampaat poistetaan tai joissakin tapauksissa juurihoidetaan ja ientulehdus rauhoitetaan ennen hoitoja tai leikkausta.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat myös, että krooniset tulehdustilat ovat tärkeitä tekijöitä syövän synnyssä. Parodontiitti on yhdistetty kohonneeseen keuhkosyövän ja ruonsulatuskanavan syöpien riskiin.

Parodontiitin ja juurenpään tulehdusten on todettu liittyvän myös sydän- ja verenkiertoelinsairauksiin kuten sepelvaltimotautiin ja aivoverenkiertohäiriöihin. Nämä matala-asteiset tulehdukset lisäävät aivoverenvuodon riskiä merkittävästi. Ne lisäävät elimistön taipumusta kehittää aivovaltimopullistumia (aneurysmia), lisäävät pullistuman seinämien tulehdusreaktiota ja täten edistävät pullistuman puhkeamista, josta seurauksena on aivoverenvuoto.

Hyvän suuhygienian avulla valtimosairausriskiä voidaan tutkimusten mukaan pienentää. Täten huolellinen omahoito – hampaitten harjaus 2 kertaa päivässä, hammasvälien puhdistus päivittäin sekä tupakoimattomuus – kannattaa.

Kansansairautemme diabetes altistaa myös suun tulehdussairauksille. Diabetes voi lisätä parodontiitin riskiä noin 2-3 kertaiseksi. Parodontiitin riski kasvaa, jos suuhygienia on puutteellista tai diebeteksen hoitotasapaino ts. pitkäaikainen verensokeritaso on huono. Suun tulehdukset voivat nostaa verensokeritasoa, ja hoitamattomina lisätä diabeteksen komplikaatioita.
Toisaalta parodontiitin hoidolla on osoitettu olevan verensokeritasoja alentava vaikutus.

Onkin suositeltavaa, että diabetesdiagnoosin jälkeen potilas varaisi ajan hammaslääkärin vastaanotolle suun terveydentilan kartoitukseen ja tarvittavaan hoitoon.
Edelleen monet yleissairaudet sekä lääkitykset aiheuttavat elimistön immuunipuolustuksen heikentymistä. Tämä pätee etenkin iäkkäisiin vanhuksiin. Suusta alkaneen yleisinfektion riski kasvaa. Lisäksi kroonisilla infektioilla ja muistisairauden puhkeamisella näyttäisi olevan yhteys.

Tutkimuksissa on löydetty, että äidin hampaan juurenpään tulehdus voi vaikuttaa syntyvän lapsen kokoon ja raskauden kestoon alentaen syntymäpainoa ja lisäten ennenaikaisen synnytyksen riskiä.

Suun terveydestä huolehtiminen on yksi tärkeä keino estää muita sairauksia aiheuttavien infektioiden leviäminen kehossa.

Kirjoittaja on hammaslääkäri Katarina Matilainen.
Teksti on julkaistu aiemmin Suur-Jyväskylän lehdessä.

Vieritä ylös