Siirry sisältöön

Hammas puuttuu, mikä avuksi?

24.8.2023

Erikoishammaslääkäri Sirkku Meriläinen työssään. Kuva: Jussi Liikala

Hampaan puutos aiheuttaa lähes aina joko purennallista tai esteettistä haittaa tai molempia.

Hampaan menetys on harmillinen asia ja näin ollen oma hammas tai ainakin hampaan juuri pyritään säästämään aina, jos se vain on hammaslääketieteellisesti perusteltua. Kuitenkin toisinaan ollaan tilanteessa, että hammas on poistettava tavallisimmin reikiintymisestä tai iensairauksista johtuvista syistä. Myös hampaan halkeaminen saattaa olla taustalla.

Aina hampaan puutosta ei tarvitse proteettisesti korvata. Usein kuitenkin hampaan puutos aiheuttaa purennallisia muutoksia, joista seuraa pidemmällä aikajänteellä dominoefektin kaltaisena ketjureaktiona toiminnallisia ongelmia purentaan. Aukko hammaskaaressa saattaa johtaa naapurihampaiden kallistumiseen koloon päin tai vastapurijahampaan ylipuhkeamiseen. Hammaslääkäri arvioi yksilöllisesti purennallisen tilanteen ja pyrkii ennustamaan hammaspuutoksen aiheuttamia vaikutuksia.

Puuttuvan hampaan korvaus voidaan toteuttaa joko irrotettavalla proteesilla tai kiinteillä ratkaisuilla. Irrotettava proteesi täytyy ottaa ruokailun jälkeen pois suusta ja huuhdella proteesi ja suu huolella, jotta proteesin tukihampaat pysyvät kunnossa. Irtoproteesien avulla voidaan korvata useampikin hammas. Aivan yksittäiseen hammaspuutokseen irtoproteesia harvoin suositellaan pysyväksi ratkaisuksi. Irtoproteesin etuja ovat kohtuullisen huokeat valmistuskustannukset sekä proteesien muokattavuus, mikäli hampaita menetetään vielä lisääkin tulevaisuudessa.

Irrotettavien proteesien valmistus on vähentynyt viime vuosina, kun implantit ovat mahdollistaneet kiinteiden rakenteiden toteuttamisen täysin hampaattomallekin alueelle suussa. Implanttien avulla voidaan korvata paitsi yksittäisiä hammaspuutoksia myös useita hampaita kerralla. Kiinteät proteettiset ratkaisut ovat käytön kannalta miellyttäviä, koska ne muistuttavat omia hampaita ja antavat näin oivallisen tuen pureskelulle ja ruuan hienontamiselle. Kiinteät ratkaisut puhdistetaan kuten omat hampaat ja niiden kanssa voi hymyillä ja puhua huolettomasti. Implanttien lisäksi kiinteitä proteettisia hoitokeinoja puuttuvan hampaan korvaamiselle ovat perinteinen silta, jossa puuttuvan hampaan naapurihampaat hiotaan tukipilareiksi ja näiden varaan rakennetaan keraaminen silta korvaamaan menetettyä hammasta ja suojaamaan omia hampaita. Silta tulee kyseeseen, kun puuttuvan hampaan naapurihampaat ovat jo aiemmin paikattuja tai muilta osin tukihampaiksi soveltuvia. Joskus hammaspuutos voidaan korvata pintakiinnitteisellä pitkäaikaisväliaikaisella kuitusillalla, joka liimataan hammasaukon naapurihampaisiin kiinni. Oikeissa olosuhteissa kuitusiltakin saattaa kestää vuosia.

Puuttuvan hampaan palauttamiseen on siis useita eri keinoja. Purenta ja leukaluun tilanne vaikuttavat hoitomuodon valintaan. Samoin estetiikka ja suuhygienian taso ovat oleellisia tekijöitä arvioitaessa hoitolinjan valintaa. Proteettisten hoitojen kustannukset vaikuttavat myös päätöksentekoon. Proteettinen hoito toteutetaan yhteistyössä hammaslaboratorion hammasteknisen henkilöstön kanssa. Oleellista hoidossa on sujuva yhteistyö hoitavan hammaslääkärin ja hammaslaboratorion välillä.

Hampaan puutoksesta kannattaa keskustella hammaslääkärin kanssa. Hän tekee tutkimuksen, ottaa tarvittavat röntgenkuvat ja valokuvat, kuuntelee toiveet ja esittää kokonaistilanteesta hoitosuunnitelman kustannusarvioineen. Hammaspuutoksen hoito edellyttää aina kokonaistilanteen arviointia. Oikean ja kestävän hoitomuodon valintaan vaikuttavat suun kokonaisterveyden lisäksi yleisterveydelliset tekijät. Hoito alkaakin aina haastattelulla, jossa kartoitetaan taustatekijät ja nykytilanteen ongelmat. Kaikki hammaslääkärit ovat saaneet koulutuksen hammaspuutosten proteettisen hoidon toteutukseen, mutta protetiikkaan erikoistuneet erikoishammaslääkärit ovat paneutuneet syvällisemmin vaativienkin purennallisten ongelmien korjaamiseen.

Mikäli hammaspuutos mietityttää, kannattaa keskustella asiasta hammaslääkärin kanssa.

Kirjoittaja: Hammassirkun toimitusjohtaja, protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Sirkku Meriläinen
Teksti on julkaistu Suur-Jyväskylän lehdessä 23.8.2023

Katso myös: Maksuton implanttiarvio Äänekoskella ke 13.9.2023
Maksuton implanttiarvio Jyväskylässä 21.9.2023

Vieritä ylös