Siirry sisältöön

Ammatit tutuksi – suuhygienisti

8.9.2020

Hammashygienisti, suuhoitaja – ei, vaan suuhygienisti!

Moni meistä on käynyt suuhygienistin vastaanotolla, mutta mitä suuhygienistin toimenkuvaan oikein kuuluu? Kuinka suuhygienistien työ eroaa hammashoitajista tai hammaslääkäreistä? Suuhygienisti Katja Tarvainen Hammassirkusta vastaa.

Suuhygienisti Katja Tarvainen.

Mitä suuhygienistien työhön kuuluu?

Suuhygienisti on suun terveyden asiantuntija, jonka tärkeimpiä tehtäviä on edistää ja ylläpitää väestön suun terveyttä sekä hoitaa ja ehkäistä suusairauksia.

Suuhygienistien työtehtäviä ovat muun muassa terveysneuvonta, suun terveystarkastukset, hoidon tarpeen arviointi, suun infektiosairauksien ehkäisy sekä hammaskiven ja värjäytymien poisto. Hampaiden valkaisun toteuttaa useimmiten suuhygienisti. Suuhygienisti voi toimia myös osana oikomishoitoa, suukirurgiaa ja purentafysiologiaa.

Suuhygienistin työpaikkoja voivat olla terveyskeskukset, hammaslääkäriasemat, sairaalat, oppilaitokset, yritykset, valtion laitokset ja virastot sekä järjestöt. Suuhygienisti voi toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Onko suuhygienistien toimenkuvassa eroa julkisella ja yksityisellä puolella?

Julkisella puolella suun terveystarkastukset painottuvat enemmän suuhygienistin työtehtävissä kuin yksityisellä puolella. Asiakaskunta yksityisellä puolella koostuu enemmän aikuisista. Julkisella puolella asiakkaina on kaikenikäisiä. Tämä vaikuttaa luonnollisesti toimenkuvan sisältöön.

Julkisella puolella ei tehdä esteettistä hoitoa, kuten hampaiden valkaisua.

Millainen koulutus suuhygienisteillä on?

Suuhygienisti on ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut, laillistettu, suun terveysalan ammattilainen. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja se kestää 3,5 vuotta. Suomessa voi opiskella suuhygienistiksi neljässä ammattikorkeakoulussa – Turun ammattikorkeakoulussa, Savonia-ammattikorkeakoulussa, Oulun ammattikorkeakoulussa ja Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Kuinka suuhygienisti eroaa hammashoitajasta tai hammaslääkäristä?

Hammashoitaja on koulutukseltaan suun terveydenhuoltoon suuntautunut lähihoitaja ja suuhygienististä poiketen toimii yleensä hammaslääkärin työparina. Hammashoitaja voi tehdä myös itsenäistä potilastyötä, kuten hampaiden fluorikäsittelyä tai hampaiden jäljennösten ottoa oikomishoitoa varten.

Hammaslääkärin eli hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on laajuudeltaan 330 opintopistettä ja se kestää 5,5 vuotta. Hammaslääkärin tärkeä tehtävä on suuhygienistin tapaan suun terveyden edistäminen. Suuhygienistin työtehtävistä eroten hammaslääkärin toimenkuvassa korostuu sairauksien diagnosoiminen ja hoitaminen. Suuhygienistin työssä ennaltaehkäisy on avainasemassa.

Kuinka usein suuhygienistin vastaanotolla tulisi käydä?

Suositeltava käyntiväli suuhygienistillä on yksilöllinen, riippuen suun terveystilasta ja omasta valmiudesta huolehtia suun terveydestä. Yhteistyössä hammaslääkärin kanssa määritetään kullekin sopiva aikaväli, mikä edistää parhaimmalla tavalla yksilön suun terveyttä. Joillekin se voi olla parin kuukauden välein, toisille riittää muutaman vuoden välein.

Mitä suuhygienistipalveluita Hammassirkussa on tarjolla?

Suun terveyden edistäminen on suuhygienistin merkittävimpiä työtehtäviä myös Hammassirkussa.

Hammassirkun suuhygienistit neuvovat ja ohjaavat miten kotona pystyy paremmin huolehtimaan omasta suun terveydestä. Suuhygienistin puoleen voi kääntyä mikäli tarvitsee suun terveydentilan kartoitusta ja hoidontarpeen arviointia. Iensairauksia hoidetaan ja ehkäistään hammaskiven poistolla ja perusteellisella puhdistuksella.

Reikiintymistä voidaan ehkäistä hampaiden fluorihoidolla. Jauhepuhdistuksella saa hampaiden pinnalliset värjäytymät pois ja raikkaan hymyn.

Hampaiden valkaisu hoituu suuhygienistin toimesta. Hampaat voidaan tarpeen mukaan valkaista joko vastaanotolla tai yksilöllisten muottien avulla.

Kolme Hammassirkun suuhygienisteistä, Liisa-Päivikki Hovinen, Ida Kainulainen ja Aija Tukia ovat perehtyneet purentaelinfysioterapiaan (TMD) ja tarjoavat purentalihasten hierontaa.

Myös lapsiasiakkaat ovat tervetulleita suuhygienistin vastaanotolle.

Hammaslääkärin lähetteellä useista suuhygienistin palveluista saa Kelan korvausta.

Vieritä ylös